PRZYRZĄDY

Analizator mini

Analizator dedykowany do pomiaru rozkładu wielkości cząstek w warunkach laboratoryjnych .

 

Pomiar analizatorem mini odbywa się w powietrzu i jest niezależny od właściwości fizycznych i chemicznych mierzonych cząstek.

 

Przyrząd wyposażony jest w dwa moduły:

 1. moduł Auto, który dozuje cząstki od 2 μm do 3500 μm,

 2. moduł Ultra, który dozuje cząstki od 0,5 do 500 µm,

 

 

To co wyróżnia analizator mini spośród innych urządzeń, to:

 • prosty i szybki pomiar w powietrzu (sposób dozowania) – nabierasz próbkę, wsypujesz do modułu dozującego i mierzysz. Prościej się nie da!

 • nie są potrzebne dodatkowe materiały do przygotowania próbek;

 • możliwy pomiar materiałów zawilgoconych (przy użyciu modułu Ultra), granulatów i piasków (przy użyciu modułu Auto);

 • W analizatorze mini nie ma ograniczeń optycznych dla pomiaru pojedynczych małych i dużych cząstek;

 • bardzo szybki pomiar – wynik analizy po 3-10 minutach od włączenia komputera;

 • przyrząd idealnie nadaje się do kontroli prowadzonej produkcji w zakresie jakości drobnych proszków;

 • dzięki zastosowanemu oprogramowaniu możliwa jest pełna symulacja analizy zgodnie z sitami mechanicznymi według metody ELSIEVE (patent Kamika nr PAT.205738);

 • oprogramowanie pozwala także na wyznaczenie powierzchni właściwej (zgodnej z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanej mikromorfologii ziaren).

 

 

METODA POMIARU CZĄSTEK

 

System mini wykorzystuje, stosowaną przez firmę KAMIKA metodę pomiaru w świetle przechodzącym. Więcej informacji jest na stronie Zasady pomiaru wielkości cząstek (klik). Zastosowanie tej metody umożliwiło zaprojektowanie czujnika pomiarowego mierzącego każdą cząstkę.

 

 

SPOSÓB POMIARU CZĄSTEK

 

Analizator składa się z czujnika pomiarowego [1] i układu pomiarowego [2], z którym zintegrowany jest elektroniczny układ automatycznego dozowania cząstek [3], zapewniający ciągłość pomiaru i kontrolę koncentracji cząstek w przestrzeni pomiarowej. Całością steruje komputer [5].

Elementem wykonawczym w układzie automatycznego dozowania jest sprężarka [4] o specjalnej charakterystyce dopasowanej do płynnej regulacji przepływu powietrza.

 

schemat analizator mini

Schemat analizatora mini

 

Do rozdzielania cząstek w procesie dozowania analizatora mini stosuje się moduł ultradźwiękowy [6] w postaci wklęsłego naczynia, w którym dno drga z częstością około  40 kHz i z amplitudą dochodzącą do kilku mm. Zawilgocona substancja podczas wibracji wysusza się, tak, że nawet duża zawartość wilgoci w próbce nie przeszkadza w pomiarach. Dla dozowania możliwie różnorodnych proszków sterowanie amplitudą i ilością impulsów ultradźwiękowych ma około 4000 stanów przejściowych pomiędzy zerem a maksymalnym wzbudzeniem dozownika.

 

Dla precyzyjnego dozowania niezbędne jest także sterowanie przepływającym powietrzem, które unosi rozdzielone wcześniej cząstki i transportuje je do strefy pomiaru. Sterowanie przepływem powietrza ma około 300 poziomów prędkości. Tak precyzyjny sposób sterowania dozownikiem pozwala szybko (do kilkunastu tysięcy cząstek na sekundę) mierzyć pojedyncze cząstki i uniknąć nakładania się cząstek w strefie pomiaru.

 

Bardzo użyteczne jest różnorodne oprogramowanie analizatora IPS. Oprócz programu pomiarowego oferowany jest program optymalizacji dowolnego parametru w funkcji granulacji badanego proszku i program przeliczający granulacje w dowolnej kalibracji np. sitowej, aerometrycznej czy sferycznej. Wyniki pomiarów przedstawione są na kolorowych wykresach i w postaci przejrzystych tabel.

 

NOWOCZESNA ANALIZA SITOWA
 

 

Dzięki opatentowanej metodzie ELSIEVE analizator mini pozwala zastąpić pomiary na tradycyjnych sitach, eliminując wszelkie uciążliwości tej metody. Dodatkowo zapewnia następujące zalety:

 • pomiar jest  w 100% zgodny z analizą sitową co zostało również potwierdzone pomiarami mikroskopowymi;

 • pomiar jest szybki i precyzyjny, także dla drobnych kilkumikronowych cząstek, a wyniki widoczne są natychmiast po zakończonym pomiarze;

 • automatyzacja pomiarów odciąża personel laboratorium;

 • raz wykonany pomiar można przeliczyć na dowolny zestaw sit według wymagań klienta lub przełożonych, bez konieczności kolejnych pomiarów;

 • możliwość przejęcia charakterystyki dotychczasowych sit zapewnia pełną kompatybilność z dotychczasowymi badaniami;

 • nic nie trzeba ważyć, więc szybkość i wygoda jest nieporównywalna z analizą sitową.

 

Wyniki pomiaru można porównać z wynikami wzorca otrzymanymi na sitach mechanicznych, które użytkownik wprowadza do programu, według metody ELSIEVE. Wyniki przedstawiane są w formie tabelarycznej oraz w postaci wykresu na którym prezentowany jest rozkład zmierzonej próbki, rozkład wzorca według ustalonych sit oraz przedziały minimalnego (MIN) i maksymalnego (MAX) udziału cząstek na danym sicie

 

Analiza sitowa - udział na poszczególnych sitach. Pomiar, próbka odniesienia i zakres MIN-MAX (wykres i tabela)
 
Otrzymane wyniki można prezentować w postaci wykresu udziału na poszczególnych sitach, przepadu lub pozostałości.

Analiza sitowa – udział na poszczególnych sitach, przepad i pozostałość.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ANALIZATORA mini

 

-

 zakres pomiarowy

 0,5 - 3500 µm 

-

 ilość klas pomiarowych

 256

-

 źródło światła

 dioda Infrared lub dioda laserowa

-

 zasilanie

 230 V AC, 50 Hz

-

 temperatura użytkowania

 278 do 313 K

-

 ciężar analizatora

 12 kg

-

 rejestracja i archiwizacja wyników pomiarów

 automatyczna

-

 sposób komunikacji z komputerem

 port USB 2.0

 

 

DOKUMENTY

 

Galeria zdjęć

Zapytanie o przyrząd

Przyrząd
Twój e-mail
Imię
Nazwisko
Firma/Instytucja
Telefon
Uwagi
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 1. pl
 2. en
 3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

20 sierpnia 2018