Nasze przyrządy znajdują szerokie zastosowanie w wielu działach przemysłu i nauki,

takich jak:

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy kompleksowe rozwiązania pomiarowe dla drogownictwa:

 

mini 3D  /  mini  /  AWK 3D  / AWK B   /  IPS Q

 

mini 3D

  

 

     

Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 3500 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)

 

 

 

mini

 

 

 

Przyrząd do pomiaru wielkości na sucho cząstek sypkich substancji i drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach, określający kształty, wymiary i powierzchnię właściwą.  Przystosowany do łatwych pomiarów cementu, wapnia, piasku i innych substancji.

Zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm

 

 

 

AWK 3D

 

 

 

Przyrząd do pomiaru w warunkach laboratoryjnych uziarnienia materiałów sypkich np. surowców mineralnych (drobnych kruszyw, żwiru, grubych piasków).Do pełnej symulacji pomiarów według sit mechanicznych.Do trójwymiarowego określania kształtu ziaren.

Zakres pomiarowy 0,2 - 31,5 mm

 

 

 

AWK B

 

 

 

Unikalny przyrząd z automatycznym dozownikiem do pomiaru granulacji substancji charakteryzujących się dużą średnicą cząstek.

Zakres pomiarowy: 1 - 130 mm

 

 

 

IPS Q

 

 

 

Monitoring emisji pyłów wytwarzanych przez maszyny do produkcji masy bitumicznej.Monitoring zapylenia na drogach i autostradach.

Zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm.

 

 

 

System MM

 

 

 

 

System do pomiaru uziarnienia materiałów mineralnych i określania krzywej uziarnienia w zakresie od 0,0005 do 130 mm.

Do optymalizacji tworzonych mieszanek MM w funkcji dowolnych parametrów.

Łączny zakres pomiarowy: 0,2 µm - 130 mm.

 

 

 

METALURGIA

 

W branży odlewniczej analiza granulometryczna za pomocą optyczno-elektronicznych przyrządów może zastąpić analizę sitową według PN-H-11077:1983. Powyższa norma ustanawia pomiar piasków formierskich o przewadze ziarnistości cząstek większych niż 0,077 mm od sita 0,056 mm do sita 1,6 mm i pomiar betonitu o przewadze ziarnistości cząstek mniejszych niż 0,077 mm od sita 0,040 mm do sita 0,200 mm.  

Przyrządy produkcji KAMIKA umożliwiają pomiar ziarnistości i zapylenia dowolnego materiału używanego do produkcji mas formierskich łącznie z pomiarem granulacji kulek szklanych.  

Każdy pomiar można zarchiwizować. Po pomiarze wyniki mogą być przedstawione zgodnie z normą PN 83/H-11077l ub przeliczone na dowolny zestaw 11 sit.  

Ponadto oprogramowanie analizatorów, zgodnie z normą PN-H-11077:1983 daje możliwość obliczania powierzchni właściwej i wskaźnika kształtu ziaren materiałów formierskich. 

Pomiar elektroniczny może wyeliminować wpływ rozkalibrowania sit oraz wpływ zmian  rozkładu ziarnistości na pomiar powierzchni właściwej zastępując dwie metody pomiarowe jednocześnie.

 

mini 3D

  

 

     

Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 3500 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren).

 

 

 

mini

 

 

 

 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach i cząstek sypkich substancji w powietrzu, o nie sklejających się ziarnach, określający wymiary ich ilość.

Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm i/lub 2 - 2000 µm

 

 

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Oferujemy przede wszystkim przyrządy do pomiaru zapylenia, zarówno emisji, jak i imisji (PM 10; PM 2,5; PM 1 i in.). Wszystkie nasze urzadzenia uwzględniają, a nawet wyprzedzają obowiązujące normy i mogą być stosowane jako BAT [ z ang. Best Available Technology].

 

IPS K

  

 

     

Pyłomierz - urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, instalowane bezpośrednio w kominie.Pomiar wykonywany on-line, opracowane wyniki otrzymuje się w ciągu kilku minut.Pomiar uwzględnia prędkość, temperaturę i wilgotność spalin.

Zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm.

 

 

 

IPS Q

 

 

 

 

Monitoring zanieczyszczenia powietrza na drogach, autostradach i innych obszarach kontrolowanych.Przystosowany do pomiaru dużych koncentracji.

Zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm.

 

 

 

IPS SAM

 

 

 

Pomiar koncentracji i wielkości cząstek stałych niesionych przez spaliny wytwarzane w silnikach turbinowych.Dodatkowo pomiar prędkości, temperatury i wilgotności spalin.

Zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm.

 

 

 

mini

 

 

 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach.Przystosowany do łatwych pomiarów pyłów z pyłomierzy tradycyjnych.

Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 (2000) µm.

 

 

 

 

 

 

GEOLOGIA

 

W chwili obecnej tradycyjne techniki pomiarowe w laboratoriach geologicznych wypierane są przez nowoczesne, elektroniczne analizatory, które pozwalają na poprawienie dokładności i kompleksowości badań przy jednoczesnym skróceniu czasu ich przeprowadzania. 

 

Pomiar elektroniczny może wyeliminować większość błędów ludzkich, a w przypadku analizy sitowej niweluje także wpływ rozkalibrowania sit oraz wpływ zmian rozkładu ziarnistości na pomiar powierzchni właściwej zastępując dwie metody pomiarowe jednocześnie.

 

mini

 

 

           

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach i cząstek sypkich substancji w powietrzu, o nie sklejających się ziarnach.Pomiar uziarnienia frakcji spoistej.

Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm i/lub 2 - 2000 µm

 

 

 

mini 3D

 

 

 

Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 3500 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)

 

 

 

AWK 3D

 

 

 

Przyrząd do pomiaru w warunkach laboratoryjnych uziarnienia materiałów sypkich np. surowców mineralnych (drobnych kruszyw, żwiru, grubych piasków).Do pełnej symulacji pomiarów według sit mechanicznych.Do trójwymiarowego określania kształtu ziaren.

Zakres pomiarowy 0,2 - 31,5 mm

 

 

 

AWK B

 

 

 

Przyrząd może być wykonany w wersji trójwymiarowej, wówczas ma takie same możliwości jak Służy do określania kształtu ziaren.Zastępuje pomiary według sił mechanicznych.Przyrząd do automatycznego pomiaru w warunkach laboratoryjnych uziarnienia grubych kruszyw AWK 3D.

Zakres pomiarowy: 1 - 130 mm

 

 

 

System MM

 

 

 

System do pomiaru uziarnienia, który pozwala łączyć wyniki pomiarów z każdego naszego analizatora.

Łączny zakres pomiarowy: 0,2 µm - 130 mm.

 

 

 

BUDOWNICTWO

 

Od wielu lat współpracujemy z wiodącymi firmami z branży budownictwa. Nasze urządzenia znalazły zastosowanie głównie przy sterowaniu, optymalizacji i kontroli jakości produkcji.

 

mini 3D  \  mini  \  AWK 3D  \  AWK B

 

mini 3D

  

 

      

Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 2000 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)

 

 

 

mini

 

 

 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach i cząstek sypkich substancji w powietrzu, o nie sklejających się ziarnach. Przystosowany do łatwych pomiarów gipsu syntetycznego, cementu, wapnia, piasku, węgla, popiołu i innych substancji.

Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm i/lub 2 - 2000 µm

 

 

 

AWK 3D

 

 

 

Przyrząd do pomiaru w warunkach laboratoryjnych uziarnienia materiałów sypkich np. surowców mineralnych (drobnych kruszyw, żwiru, grubych piasków). Do pełnej symulacji pomiarów według sit mechanicznych.Do trójwymiarowego określania kształtu ziaren.

Zakres pomiarowy 0,2 - 31,5 mm

 

 

 

AWK B

 

 

 

Unikalny przyrząd z automatycznym dozownikiem do pomiaru granulacji substancji charakteryzujących się dużą średnicą cząstek.

Zakres pomiarowy: 1 - 130 mm

 

 

 

System MM

 

 

 

System do pomiaru uziarnienia materiałów mineralnych i określania krzywej uziarnienia w zakresie od 0,0005 do 130 mm.Do optymalizacji tworzonych mieszanek MM w funkcji dowolnych parametrów.

Łączny zakres pomiarowy: 0,2 µm - 130 mm.

 

 

 

FARMACJA

 

Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami z branży farmaceutycznej. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością dostosowujemy nasze analizatory do nowych potrzeb użytkowników, tak aby wesprzeć ich we wdrażaniu poszczególnych norm i standardów.

 

mini 3D

  

 

      

Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 3500 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)

 

 

 

IPS UA

 

 

 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach, określający kształty, wymiary i powierzchnię właściwą.Przystosowany do łatwych pomiarów suchych substancji farmaceutycznych.

 

 

 

IPS AR

 

 

 

 

Przyrząd do pomiaru drobno rozpylonych lub skondensowanych kropel z oprzyrządowaniem do automatycznego rozpylania aerozolu z pojemników ciśnieniowych.Przystosowany do pomiarów aerozoli farmaceutycznych.

 

 

 

IPS CR

 

 

 

Przyrząd do pomiaru czystości powietrza, zgodnie z wymaganiami według ISO 14644 (dawniej Standardu 209E lub Dz. U. Nr 67 poz. 326 z 08.07.93.) i EU GMP.Do kontroli pomieszczeń typu "clean room".

 

 

Zastosowania
16 listopada 2020
  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm