ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/mini/2015

 

Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu, który Zamawiający zamierza realizować w ramach ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2015r, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (tzw. Szybka ścieżka)

 

zaprasza do składania ofert na 
Konwergentny system do wykonywania pomiarów wielkości i kształtu cząstek, archiwizacji, analizy oraz wizualizacji wyników pomiarów 

 

Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

Warszawa, 19 czerwca 2015

 

KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 1/mini/2015

 

Aktualizacja 18/11/2015:

Postępowanie nr 1/mini/2015 unieważniono. 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

 

Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu, który Zamawiający zamierza realizować w ramach ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2015r, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (tzw. Szybka ścieżka)

 

zaprasza do składania ofert na 
Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy pomiarów trójwymiarowych mikrocząstek. 

 

Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

Warszawa, 10 lipca 2015

 

KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 2/mini/2015

 

Aktualizacja 23/11/2015:
Postępowanie nr 2/mini/2015 unieważniono. 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)
 
zaprasza do składania ofert na 
zakup Kompletu obrabiarek mechanicznych
(kod CVP 42620000-8)​ 
 
Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 16 listopada 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 
Zapytanie ofertowe nr 3/mini/2015

 

Aktualizacja 30/11/2015:

KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3/mini/2015 na zakup Kompletu obrabiarek mechanicznych (kod CVP 42620000-8) wybrano ofertę firmy HAFEN Marcin Kizeweter Sp K. ul. Artyleryjska 11, 08-111 Siedlce, ponieważ oferta ta uzyskała  w ocenie Komisji najwyższą ocenę na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów – 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/mini/2015 - zawiadomienie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1b/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)
 
zaprasza do składania ofert na 
konwergentny system do wykonywania pomiarów wielkości i kształtu cząstek, archiwizacji,
analizy oraz wizualizacji wyników pomiarów
 
 
Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 19 listopada 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 
Zapytanie ofertowe nr 1b/mini/2015

 

Aktualizacja 25/11/2015:

Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 1b/mini/2015 - sprostowanie nr 1

 

Aktualizacja 30/11/2015:

KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1b/mini/2015  wybrano ofertę Instytutu Informatyki, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa,ponieważ oferta ta uzyskała w ocenie Komisji najwyższą ocenę na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów – 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

Zapytanie ofertowe nr 1b/mini/2015 - Zawiadomienie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2b/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)
 
zaprasza do składania ofert na 
prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów 
​materiałów uziarnionych przy pomocy pomiarów trójwymiarowych mikrocząstek.
 
Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 1 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 23 listopada 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 

Zapytanie ofertowe nr 2b/mini/2015

 

Aktualizacja 22/12/2016:
Postępowanie nr 2b/mini/2015 unieważniono.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)
 
zaprasza do składania ofert na 
na zakup mierników elektronicznych: zasilaczy laboratoryjnych, generatora sygnału i oscyloskopu cyfrowego (kod CPV 31710000-6, 34999100-7, 38342000-4)

 
Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 1 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 23 listopada 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/mini/2015
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/mini/2015 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/mini/2015 

 

Aktualizacja 25/11/2015:

Udzielono odpowiedzi na zapytania oraz wprowadzono zmiany do opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 3 grudnia do godziny 10. 

 

Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/mini/2015 - odpowiedzi na pytania nr 1
Zapytanie ofertowe nr 4/mini/2015 - zmiany w zapytaniu nr 1

 

Aktualizacja 27/11/2015:
Udzielono odpowiedzi na zapytania.

Zapytanie ofertowe nr 4/mini/2015 - odpowiedzi na pytania nr 2

 

Aktualizacja 08/12/2015:

KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/mini/2015  w części 1 i 2 nie wybrano żadnej oferty, w części 3 wybrano ofertę firmy AMT Technologies Sp. z  o.o. Sp. K Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, ponieważ oferta ta uzyskała  w ocenie Komisji najwyższą ocenę na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów – 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/mini/2015 - zawiadomienie
 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7a/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)
 

zaprasza do składania ofert na 

na sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego
zakupu kompletu obrabiarek mechanicznych oraz oscyloskopu cyfrowego 
(kod CVP 66114000-2)

 

Specyfikacja zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 8 grudnia 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 

 

Zapytanie ofertowe nr 7a/mini/2015
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 7a/mini/2015 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 7a/mini/2015 
 

 

Aktualizacja 11/12/2015:
Postępowanie nr 7a/mini/2015 unieważniono. 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)

 

zaprasza do składania ofert na 

na zakup mikroskopu
(kod CPV 38513000-4)

 

Specyfikacja zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 10 grudnia 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/mini/2015
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/mini/2015 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/mini/2015 
 

 

Aktualizacja 14/12/2015:
Udzielono odpowiedzi na zapytania.

Zapytanie ofertowe nr 5/mini/2015 - odpowiedzi na pytania nr 1
 

 

Aktualizacja 15/12/2015:
Udzielono odpowiedzi na zapytania.

Zapytanie ofertowe nr 5/mini/2015 - odpowiedzi na pytania nr 2
 

 

Aktualizacja 30/12/2015:

KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 5/mini/2015  wybrano ofertę firmy Carl Zeiss
Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań, ponieważ oferta ta uzyskała  w ocenie Komisji najwyższą ocenę na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów – 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/mini/2015 - zawiadomienie
 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)

 

zaprasza do składania ofert  

na dostawę elementów niezbędnych do budowy stanowisk badawczych i analizatorów cząstek zamawianych sukcesywnie zgodnie z projektami przedstawionym przez zamawiającego.
(kod CPV 38000000-5, 38636000-2)

 

Specyfikacja zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 11 grudnia 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 
Zapytanie ofertowe nr 8/mini/2015
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 8/mini/2015
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 8/mini/2015
Rys ns1700.pdf
Rys n7113ax.pdf
Rys n71131x.pdf
Rys n71136x.pdf

Aktualizacja 21/12/2015:

KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 8/mini/2015  wybrano ofertę:

w części pierwszej - Elementy mechaniczne: TEKON Karol Domagalski, ul. Kopernika 17, 05-870 Błonie;
w części drugiej - Elementy optyczne: Pracownia Optyki Instrumentalnej OPTYKA Wiesława Wódka, ul. Jodłowa 11, 05-420 Józefów,

 ponieważ oferty te uzyskały  w ocenie Komisji najwyższą ocenę na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów – 100,00 pkt. i są ofertami najkorzystniejszymi.

 

    Zapytanie ofertowe nr 8/mini/2015 - Zawiadomienie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/mini/2015
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)

 

zaprasza do składania ofert  

na Specjalistę ds. norm
(kod  73200000-4)

 

Specyfikacja zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00.
 
 
Warszawa, 11 grudnia 2015
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 
Zapytanie ofertowe nr 9/mini/2015

 

Aktualizacja 08/01/2016:

KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 9/mini/2015  wybrano ofertę Marcina Mikulskiego, ponieważ oferta ta uzyskała  w ocenie Komisji najwyższą ocenę na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów – 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

  Zapytanie ofertowe nr 9/mini/2015 - Zawiadomienie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/mini/2016

 

Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)

 

zaprasza do składania ofert

 

Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych pomiarów trójwymiarowych mikrocząstek

 

 

Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe umieszczono również w oddziale firmy

(ul. A. Kocjana 15, 01-473 Warszawa) w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej kamika.pl w zakładce Zapytania oraz w bazie konkurencyjności FE https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 (za termin składania uznaje się DATĘ WPŁYWU do zamawiającego).

 

 

Warszawa, 27 grudnia 2016
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/mini/2016

Aktualizacja 06/04/2017:

KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Piotr informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 10/mini/2016 wybrano ofertę firmy 

BIOENOLA Sp. z o.o., ul Władysława Trylińskiego 12, 10-683 Olsztyn,ponieważ oferta ta uzyskała w ocenie Komisji najwyższą ocenę na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów – 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą.

Instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na zlecenie realizacji ww. zamówienia wybranemu Wykonawcy.

 

Zapytanie ofertowe nr 10/mini/2016 - Zawiadomienie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/mini/2018
 
Zarząd KAMIKA Instruments (Zamawiajacy) w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)

 

zaprasza do składania ofert  


wykonanie prototypowej serii próbnej obudowy  innowacyjnego analizatora mini 3D

(kod CPV 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych),

wg dostarczonego projektu wdrożeniowego

 

Specyfikacja zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert  znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej KAMIKA Instruments oraz w oddziale Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 12:00
 
Warszawa, 20 września 2018
 
KAMIKA Instruments
Kontakt:
T: +48 22 666 85 68
F: +48 22 666 93 32
E: zamowienia (at) kamika.pl
 
 

Zapytania ofertowe

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm