Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Przyrządy

Jakość zgodna z ISO 9001

 

 

 

 

Co potrzebujesz zmierzyć?

Media społecznościowe

Pełna oferta

Podział przyrządów

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Projekty unijne

Infolinia: +48 22 666 93 32

Wybierz język:

Nieograniczony

KAMIKA Instruments

zakres pomiarowy

 1. pl
 2. en
 3. ru

Polityka jakości

Polityka Jakości KAMIKA Instruments jest zorientowana na spełnienie oczekiwań naszych Klientów oraz ciągłe doskonalenie konstrukcji i oprogramowania analizatorów wielkości cząstek, dzięki czemu poprawiamy wynik finansowy.


Powyższe założenia osiągamy dzięki zespołowej realizacji celów dotyczących jakości: 

 • oferowanie wyrobów o wymaganych i stabilnych parametrach, spełniających wymagania Klientów,
 • optymalizacji jakościowej i kosztowej produkowanych wyrobów oraz ciągłe doskonalenie firmy.

 

Dla realizacji celów wykorzystujemy: 

 

 • ocenę wymagań oraz analizę satysfakcji Klienta dotyczącą oferowanych analizatorów,
 • stałą poprawę konstrukcji i oprogramowania analizatorów, stosownie do rosnących wymagań klientów i zmieniających się technologii,
 • poszerzanie naszej oferty asortymentowej i usługowej w myśl postępu technicznego,
 • współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów,
 • kompetentną i miłą obsługę handlową,
 • szybkość i terminowość realizacji zamówień,
 • sprawną i efektywną obsługę serwisową oraz dalsze monitorowanie przebiegu procesu technologicznego,
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie występujących procesów wraz z analizą ryzyka,
 • działania korygujące, doskonalące oraz audity wewnętrzne.

 

Realizacja powyższych celów jest zapewniona poprzez osobisty wkład każdego z Pracowników KAMIKA Instruments w zakresie wykonywania swoich obowiązków.
Gwarancją osiągnięcia naszych celów jest wdrożenie oraz stały rozwój stosowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN - ISO 9001:2015.


W imieniu całego zespołu i własnym deklarujemy, że POLITYKA JAKOŚCI jest rozumiana, wdrożona oraz utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji w firmie.

 

Warszawa, 1 lipca 2017 r  , Dorota Kamińska  - Prezes Zarządu
 

 

 

Zobacz aktualny certyfikat: