KAMIKA Instruments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie to firma obecna na rynku od ponad 38 lat. Założyciele firmy przed jej zorganizowaniem pracowali w przemyśle lotniczym, gdzie wykonywali prace bezpośrednio związane z aparaturą pomiarową. 

W ofercie rynkowej firmy KAMIKA znajduje się laboratoryjna aparatura elektroniczna do pomiaru zanieczyszczeń stałych w wodzie i w powietrzu, granulacji materiałów sypkich, powierzchni właściwej i uziarnienia wg analizy sitowej oraz rozpylonych kropel cieczy i aerozolu. 

Systemy pomiarowe z oprogramowaniem przyjaznym dla użytkownika oraz systemem sterowania 
zmieniły pracę kontroli jakości i sposób badań w wielu firmach i instytutach w Polsce i za granicą. 
Wydajne i proste w obsłudze systemy pozwalają na szybką kontrolę procesów przemysłowych, 
a także na usprawnienie prac laboratoriów.

 

 

KAMIKA Instruments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł

 

ul. Strawczyńska 16
01-473 Warszawa
 

+48 22 666 85 68
+48 22 666 93 32

 

Wszelkie przesyłki prosimy kierować na adres:


KAMIKA Instruments sp. z o.o.

Kocjana 15 
01-473 Warszawa

 

 

Podstawa prawna działalności

 

Wpis Spółki w KRS Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

 

Dane spółki KAMIKA Instruments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :

 

NIP - numer identyfikacji podatkowej: 522-25-95-054

REGON - numer statystyczny: 017240449

KRS - numer w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców: 0001002195

 

 

Bank       
PKO BP

 

nr konta w PLN:
37 1020 1185 0000 4102 0273 5249


nr konta w EUR:
PL25 1140 2004 0000 3512 0511 9229
   
kod BIC / SWIFT dla przelewów zagranicznych: BREXPLPWMBK

 

 


Szanowni Państwo

 

z dniem 23 listopada 2022 roku firma KAMIKA Instruments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (uprzednio KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Piotr z siedzibą w Warszawie) przekształciła się w spółkę w KAMIKA Instruments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kapitał zakładowy: 5.000 zł. W tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zmiana formy prawnej spółki pozostaje bez wpływu na jej działalność, jako że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest następcą prawnym spółki komandytowej. W związku z powyższym spółka zachowuje swój numer NIP i REGON.


Przekształcenie spółki nie ma również wpływu na ważność zawartych uprzednio umów i zamówień.


Prosimy o stosowanie w korespondencji oraz na fakturach nowej firmy Spółki. 


Prosimy o aktualizację w Państwa bazach danych oraz przekazanie poniższej informacji wszystkim zainteresowanym.

 

 

O firmie

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm