Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Przyrządy

Jakość zgodna z ISO 9001

 

 

 

 

Co potrzebujesz zmierzyć?

Media społecznościowe

Pełna oferta

Podział przyrządów

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Projekty unijne

Infolinia: +48 22 666 93 32

Wybierz język:

Nieograniczony

KAMIKA Instruments

zakres pomiarowy

  1. pl
  2. en
  3. ru

Projekty unijne 

 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 13.11.2015 r. KAMIKA Instruments podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00 na realizację projektu pt "Innowacyjny analizator cząstek mini 3D" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka).

 

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mini 3D do określenia kształtu i wielkości cząstek od 500 nm do 2000 μm w powietrzu i od 200 nm do 600 μm w cieczy. 


Całkowity koszt projektu to 3 348 777,68 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 598 966,60 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że innowacyjność oferty firmy KAMIKA Instruments została doceniona po raz kolejny, tym razem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 

W dniu 13.11.2015 r. K A M I K A   I n s t r u m e n t s   podpisała z  N C B i R  umowę o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00 na realizację projektu pt.: 

 

" I n n o w a c y j n y   a n a l i z a t o r   c z ą s t e k   mini 3D".    

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w drugim, czerwcowym naborze, jako jeden z 38 wniosków na 324 złożone aplikacje, co więcej, startując z Warszawy. Celem projektu jest opracowanie dwóch typów urządzeń mini 3D do określenia kształtu i wielkości cząstek od 500 nm do 2000 μm w powietrzu i od 200 nm do 600 μm w cieczy. Nowo opracowane analizatory bazować będą na urządzeniach poprzedniej generacji mierzących cząstki w dwóch wymiarach.

Ponad 30-letnie doświadczenie naszej firmy w badaniach nad materiałami proszkowymi umożliwiło przejście do pomiarów 3D. Zastosowanie dodatkowego, optyczno-elektronicznego toru pomiarowego pozwoli na precyzyjne zmierzenie wszystkich cząstek w trzech wymiarach co stanowi jakościowy skok w stosunku do innych metod pomiarowych. Uzyskane informacje wymiarowe pozwolą na określenie kształtu każdej mierzonej cząstki. Znajomość mikrostruktury materiału pozwoli również na szybkie wyznaczenie powierzchni właściwej. 

 

Bardzo ważnym elementem projektu, który rozwija potencjał badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa, jest nawiązanie współpracy z Politechniką Warszawską. Współpraca z Politechniką Warszawską ma na celu wypracowanie zupełnie nowej architektury oprogramowania do opracowywanych urządzeń, z wykorzystaniem modeli matematycznych opracowanych w ramach realizowanego projektu. 


W ramach projektu KAMIKA Instruments nie tylko opracuje nowe urządzenie pomiarowe, ale także nową linię stylistyczną dla swoich produktów, gdzie opracowywany analizator będzie pierwszym modelem o nowym kształcie. Nowa obudowa będzie wynikiem ogólnopolskiego konkursu przeprowadzonego wśród młodych polskich projektantów. 


W ramach projektu prowadzone też będą prace, które mają doprowadzić do wprowadzenia naszej metody do Norm ISO oraz Farmakopei jako alternatywę dla dyfrakcji laserowej.

 

Rezultatem prac badawczych projektu jest wprowadzenie do oferty KAMIKA Instruments analizatora mini 3D (link).

 

KAMIKA Instruments realizuje projekt „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, finansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. Szybka ścieżka - na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju .