Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS UA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Przyrządy

Jakość zgodna z ISO 9001

 

 

 

 

Co potrzebujesz zmierzyć?

Media społecznościowe

Pełna oferta

Podział przyrządów

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Projekty unijne

Infolinia: +48 22 666 93 32

Wybierz język:

Nieograniczony

KAMIKA Instruments

zakres poomiarowy

  1. pl
  2. en
  3. ru
27 listopada 2014
Ochrona środowiska

Oferujemy przede wszystkim przyrządy do pomiaru zapylenia, zarówno emisji, jak i imisji 
(PM 10; PM 2,5; PM 1 i in.). Wszystkie nasze urzadzenia uwzględniają, a nawet wyprzedzają obowiązujące normy i mogą być stosowane jako BAT [ z ang. Best Available Technology].

 

 

IPS K

  

 

 

Pyłomierz - urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, instalowane bezpośrednio w kominie.
Pomiar wykonywany on-line, opracowane wyniki otrzymuje się w ciągu kilku minut.
Pomiar uwzględnia prędkość, temperaturę i wilgotność spalin.
Zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm
.

 

 

 

IPS Q

 

 

 

 

Monitoring zanieczyszczenia powietrza na drogach, autostradach i innych obszarach kontrolowanych.
Przystosowany do pomiaru dużych koncentracji.
Zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm.

 

 

 

IPS SAM

 

 

 

Pomiar koncentracji i wielkości cząstek stałych niesionych przez spaliny wytwarzane w silnikach turbinowych.
Dodatkowo pomiar prędkości, temperatury i wilgotności spalin.
Zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm.

 

 

 

IPS U

 

 

 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach, określający kształty, wymiary i powierzchnię właściwą.
Przystosowany do łatwych pomiarów pyłów z pyłomierzy tradycyjnych.
Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 (2000) µm.

 

 

 

IPS LCW

 

 

 

Przyrząd do pomiaru czystości wody lub roztworów wodnych przy zanieczyszczeniach cząstkami stałymi.
Pomiar koncentracji cząstek w dowolnych klasach wymiarowych.
Zakres pomiarowy: 0,2 - 500 µm.