19 kwietnia 2016
Pomiar uziarnienia materiałów mineralnych w trakcie produkcji

ABSTRAKT

 

W laboratorium używa się wielu różnych przyrządów do pomiaru uziarnienia materiałów mineralnych. Stąd pytanie, czy istnieje możliwość wykonywania takich pomiarów również w trakcie produkcji, a także cz możliwa jest stała kontrola i nadzór nad danym procesem. Możliwości takie dają optoelektroniczne przyrządy pomiarowe, które można dowolnie przystosowywać do warunków produkcji.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

 

 

AUTORZY

Stanisław Kamiński, KAMIKA Instruments

 

DZIEDZINA

 

PRZYRZĄD

IPS UA, AWK C, AWK B

 

SŁOWA KLUCZOWE

uziarnienie, granulacja, krzywa uziarnienia, materiały mineralne, pomiary "on-line", "by pass"

 

ŹRÓDŁO

Powder&Bulk nr 3-4 (15-16), maj-czerwiec 2011, str. 44, ISSN 1899-2021

 

ARTYKUŁ

 

Rozwój optycznych metod pomiarowych pozwala obecnie zastąpić żmudne pomiary manualne. Dla pomiarów laboratoryjnych istnieje cała gama przyrządów pomiarowych, które mogą mierzyć drobne cząstki i kamienie od 0,5 μm do 100 mm. Wyniki z poszczególnych przyrządów można sumować ze sobą, żeby otrzymać krzywą uziarnienia liczącą kilkadziesiąt punktów pomiarowych, od najmniejszych do największych cząstek. Komputery przypisane do każdego z przyrządów pozwalają na ocenę tych krzywych uziarnienia zgodnie z dowolnymi normami opisującymi surowce mineralne. Uzyskany wynik krzywej rozkładu uziarnienia może być natychmiast automatycznie rozesłany w sieci internetowej.


Obecnie tworzone są projekty: jak techniką pomiarów laboratoryjnych przetworzyć na technikę pomiarów przemysłowych „on-line (OL). Urządzenia pomiarowe muszą się wówczas znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie młynów, kruszarek lub stałych maszyn transportowych.
 

Dla wykonania pomiarów można pobierać próbki produkowanego materiału okresowo lub ciągle przy użyciu rozwiązania „by pas” (BP). Pobierane okresowo próbki surowców mineralnych zawsze mogą stwarzać niebezpieczeństwo braku reprezentatywności. Prawidłowo zbudowany BP, który w sposób ciągły odbiera ziarnisty materiał mineralny, jest lepszy, ale bardzo trudny do wykonania, szczególnie dlatego, że w obecnie użytkowanych maszynach, nie przewidziano miejsca na zabudowę takiego urządzenia. Przebudowa zaś istniejących urządzeń sortujących lub przeróbczych jest trudna i kosztowna, ale możliwa do wykonania.
 

Produkowane obecnie laboratoryjne urządzenia pomiarowe typu optyczno-elektronicznych systemów pomiarowych mogą być stosunkowo szybko i TANIO przekształcone i przystosowane do pomiarów ciągłych przy użyciu BP. Przetworzonymi wynikami pomiarów w postaci odpowiednich sygnałów elektrycznych można będzie sterować maszynami przeróbczymi dla uzyskania odpowiednich właściwości surowców mineralnych. Takie pomiary mogą również służyć do mieszania w odpowiednich proporcjach różnych surowców mineralnych dla otrzymania np. mieszanek asfaltowych. Typowym rozwiązaniem konstrukcyjnym może być schemat BP opisany na Rys. 1.

 

Rys. 1 Schemat "by pass"

 

Pod zwężającą rurą (1) umieszcza się stożek (2), który zamocowany jest do dalszego ciągu rur (3) transportujących surowiec mineralny. Przy podstawie stożka umieszczony jest wlot BP (4), który pobiera pewną część materiału w stosunku

d⁄(πD≈0,005)

 

BP (4) kieruje materiał poza rurociąg do przyrządu pomiarowego (5), który połączony jest z elektronicznym blokiem pomiarowym (6) i komputerem (7).
 

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że do odpowiednio przygotowanych BP zawsze jakieś urządzenie pomiarowe się znajdzie i przy pomocy optyczno-elektroniczego urządzenia wyposażonego w minikomputer można będzie sterować produkcją materiałów mineralnych.


Dla przykładu podajemy urządzenia przystosowane do pomiarów on-line przy stosowaniu odpowiednich BP.


Analizator IPS UA – Zakres pomiaru: 0,5 – 2000 μm


Analizator AWK C – zakres pomiaru: 0,5 – 25 mm


Analizator AWK B – zakres pomiaru: 2 - 100 mm


Opis analizatorów można znaleźć na stronie www.kamika.pl po kliknięciu na zdjęcie przyrządu
 

 

 

 

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm