30 stycznia 2015
Pomiar 3D mikrocząstek jest już możliwy

Wykorzystując doświadczenia z użytkowania, dostępnego na rynku od kilku lat, analizatora AWK 3D, opracowano KONCEPCYJNY analizator mini 3D. Są to analizatory, które mierzą cząstki trójwymiarowo. Zakres pomiarowy AWK 3D jest od kilkuset mikrometrów do 30 mm, zaś mini 3D mierzy od ułamka mikrona do 2 mm.

 

W mini 3D wykorzystano także 30-letnie doświadczenia KAMIKA w dozowaniu mikrocząstek w powietrzu. W analizatorze wykorzystano dozowniki: ultradźwiękowy i automatyczny wraz z całą kontrolą procesu dozowania, znane już z przyrządów IPS UA i 2DiSA.

 

Użycie analizatora mini 3D pozwala na precyzyjne opisanie każdej substancji w sposób dotychczas niemożliwy.

 

KAMIKA Instruments w przeciągu kilkunastu miesięcy planuje uruchomienie produkcji analizatorów do trójwymiarowego pomiaru kształtu i wielkości cząstek mikronowych. Projekt ten zamierzamy realizować w ramach ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2015r, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (tzw. Szybka ścieżka). 

 

Firmy zainteresowane wykorzystaniem analizatora mini 3D zapraszamy do kontaktu.

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm