W branży odlewniczej analiza granulometryczna za pomocą optyczno-elektronicznych przyrządów może zastąpić analizę sitową według PN-H-11077:1983. Powyższa norma ustanawia pomiar piasków formierskich o przewadze ziarnistości cząstek większych niż 0,077 mm od sita 0,056 mm do sita 1,6 mm i pomiar betonitu o przewadze ziarnistości cząstek mniejszych niż 0,077 mm od sita 0,040 mm do sita 0,200 mm. 
 

Przyrządy produkcji KAMIKA umożliwiają pomiar ziarnistości i zapylenia dowolnego materiału używanego do produkcji mas formierskich łącznie z pomiarem granulacji kulek szklanych. 
 

Każdy pomiar można zarchiwizować. Po pomiarze wyniki mogą być przedstawione zgodnie z normą PN 83/H-11077l ub przeliczone na dowolny zestaw 11 sit. 
 

Ponadto oprogramowanie analizatorów, zgodnie z normą PN-H-11077:1983 daje możliwość obliczania powierzchni właściwej i wskaźnika kształtu ziaren materiałów formierskich. 

Pomiar elektroniczny może wyeliminować wpływ rozkalibrowania sit oraz wpływ zmian  rozkładu ziarnistości na pomiar powierzchni właściwej zastępując dwie metody pomiarowe jednocześnie.

 

mini 3D

  

 

 

Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 3500 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren).

 

 

 

 

 

 

mini

 

 

 

 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach i cząstek sypkich substancji w powietrzu, o nie sklejających się ziarnach, określający wymiary ich ilość.
Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm i/lub 2 - 2000 µm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalurgia
27 listopada 2014
  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm