W chwili obecnej tradycyjne techniki pomiarowe w laboratoriach geologicznych wypierane są przez nowoczesne, elektroniczne analizatory, które pozwalają na poprawienie dokładności i kompleksowości badań przy jednoczesnym skróceniu czasu ich przeprowadzania. 

 

Pomiar elektroniczny może wyeliminować większość błędów ludzkich, a w przypadku analizy sitowej niweluje także wpływ rozkalibrowania sit oraz wpływ zmian rozkładu ziarnistości na pomiar powierzchni właściwej zastępując dwie metody pomiarowe jednocześnie.

     
mini    

 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach i cząstek sypkich substancji w powietrzu, o nie sklejających się ziarnach.
Pomiar uziarnienia frakcji spoistej.
Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm i/lub 2 - 2000 µm

     
mini 3D    
 

Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 3500 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)

     
AWK 3D    
 

Przyrząd do pomiaru w warunkach laboratoryjnych uziarnienia materiałów sypkich np. surowców mineralnych (drobnych kruszyw, żwiru, grubych piasków).
Do pełnej symulacji pomiarów według sit mechanicznych.
Do trójwymiarowego określania kształtu ziaren
Zakres pomiarowy 0,2 - 31,5 mm

     
AWK B    
 

Przyrząd może być wykonany w wersji trójwymiarowej, wówczas ma takie same możliwości jak 
Służy do określania kształtu ziaren.
Zastępuje pomiary według sił mechanicznych.
Przyrząd do automatycznego pomiaru w warunkach laboratoryjnych uziarnienia grubych kruszyw
 
AWK 3D
Zakres pomiarowy: 1 - 130 mm

     
System MM    
 

System do pomiaru uziarnienia, który pozwala łączyć wyniki pomiarów z każdego naszego analizatora.
Łączny zakres pomiarowy: 0,2 µm - 130 mm.

 

Geologia
27 listopada 2014
  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm