Od wielu lat współpracujemy z wiodącymi firmami z branży budownictwa. Nasze urządzenia znalazły zastosowanie głównie przy sterowaniu, optymalizacji i kontroli jakości produkcji.

 

mini 3D  \  mini  \  AWK 3D  \  AWK B

 

mini 3D     
  Analizator do pomiaru kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych, pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 µm oraz cząstek niesklejających się od 2 do 2000 µm (opcja). Przyrządem mini 3D można zmierzyć granulację (zgodność z analizą sitową) oraz oznaczyć powierzchnię właściwą (zgodnie z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)
     
mini    
 

Przyrząd do pomiaru wielkości drobnych cząstek substancji o sklejających się ziarnach i cząstek sypkich substancji w powietrzu, o nie sklejających się ziarnach. Przystosowany do łatwych pomiarów gipsu syntetycznego, cementu, wapnia, piasku, węgla, popiołu i innych substancji.
Zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm i/lub 2 - 2000 µm

     
     
AWK 3D    

 

Przyrząd do pomiaru w warunkach laboratoryjnych uziarnienia materiałów sypkich np. surowców mineralnych (drobnych kruszyw, żwiru, grubych piasków).
Do pełnej symulacji pomiarów według sit mechanicznych.
Do trójwymiarowego określania kształtu ziaren
Zakres pomiarowy 0,2 - 31,5 mm

     
AWK B    

 

Unikalny przyrząd z automatycznym dozownikiem do pomiaru granulacji substancji charakteryzujących się dużą średnicą cząstek.
Zakres pomiarowy: 1 - 130 mm

     
System MM    
 

System do pomiaru uziarnienia materiałów mineralnych i określania krzywej uziarnienia w zakresie od 0,0005 do 130 mm.
Do optymalizacji tworzonych mieszanek MM w funkcji dowolnych parametrów.
Łączny zakres pomiarowy: 0,2 µm - 130 mm.

 

Budownictwo
27 listopada 2014
  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm