25 lipca 2018
WYNIKI  Konkursu na „Projekt wzorniczy obudowy urządzenia pomiarowego mini 3D”

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy nadesłali prezentacje do II etapu konkursu pt.: „Projekt wzorniczy obudowy urządzenia pomiarowego mini 3D”, który organizowany jest w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D” - umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-00-0459/15-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Wszyscy Uczestnicy włożyli ogromny wkład pracy w przygotowanie projektów koncepcyjnych, w pełni wywiązali się z postawionego zadania i założeń do projektu.

 

Wybór był niezwykle trudny, a dyskusje pomiędzy członkami Jury bardzo długie i konstruktywne. Ostatecznie Jury doszło do konkluzji i spośród 4 nadesłanych prezentacji wybrano Laureata którego projekt zdaniem Jury został oceniony najwyżej. Laureatem Konkursu został

 

Łukasz Paszkowski Design,

 

którego zapraszamy do etapu wdrożenia projektu koncepcyjnego.

 

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom, a Laureata zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Laureat w trybie odrębnej umowy opracuje wzorniczy projekt wdrożeniowy.

 

 

 

GALERIA:

 

 

 

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm