23 maja 2018
Przetwarzanie danych osobowych - informacja

Drogi Kliencie, Drogi Współpracowniku

 

Kontaktując się z nami poprzez stronę www wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest KAMIKA Instruments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Strawczyńskiej 16, 01-473 Warszawa, NIP: 522-25-95-054, REGON: 017240449, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS: 0001002195, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł (zwana dalej: KAMIKA).

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KAMIKA oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz się kontaktować na adres email: rodo@kamika.pl, lub pisemnie na adres: KAMIKA Instruments ul. A. Kocjana 15, 01-473 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest prowadzenie przez KAMIKA lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych, etc) w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych, ew. składania zamówień obecnie jak i w przyszłości.

 

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych lub zamawianych usług i produktów, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).

Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. KAMIKA wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu.

 

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Informujemy, że Twój sprzeciw na marketing bezpośredni będzie równoznaczny z wycofaniem zgody na profilowanie.

 

Masz prawo:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

 

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • "prawo do bycia zapomnianym".

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Kilka razy w roku, zwykle raz na kwartał, wysyłamy informacje o tym, co się dzieje w naszej firmie, jakie nowości są w naszej ofercie. Jeżeli do tej pory nie otrzymywałeś od nas takich informacji, a chcesz wiedzieć jak rozwija się technika pomiarów ilości, wielkości i kształtu cząstek:

 

Zapisz się na newsletter KAMIKA

 

Z otrzymywania newslettera można w każdej chwili zrezygnować.

 

Pozdrawiamy

Zespół KAMIKA Instruments

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm