PRZYRZĄDY

Analizator mini 3D

Analizator mini 3D jest dedykowany do pomiaru w warunkach laboratoryjnych rozkładu wielkości cząstek oraz ich KSZTAŁTU.

Pomiar odbywa się w powietrzu lub zawiesinie i jest niezależny od właściwości fizycznych i chemicznych mierzonych cząstek.

 

Przyrząd wyposażony jest w trzy moduły:

 1. moduł Auto, który dozuje cząstki od 2 μm do 3500 μm,

 2. moduł Ultra, który dozuje cząstki od 0,5 do 500 µm,

 3. moduł Hydro, który dozuje cząstki od 0,5 do 600 µm.

 

To co wyróżnia analizator mini 3D spośród innych urządzeń, to:

 • prosty i szybki pomiar w powietrzu (sposób dozowania) – nabierasz próbkę, wsypujesz do modułu dozującego i mierzysz. Prościej się nie da!

 • nie są potrzebne dodatkowe materiały do przygotowania próbek;

 • możliwy pomiar materiałów zawilgoconych (przy użyciu modułu Ultra), granulatów i piasków (przy użyciu modułu Auto), jak również zawiesin proszków w cieczach (moduł Hydro);

 • w analizatorze mini 3D nie ma ograniczeń optycznych dla pomiaru pojedynczych małych i dużych cząstek;

 • bardzo szybki pomiar – wynik analizy po 3-10 minutach od włączenia komputera;

 • przyrząd idealnie nadaje się do kontroli prowadzonej produkcji w zakresie jakości drobnych proszków;

 • dzięki zastosowanemu oprogramowaniu możliwa jest pełna symulacja analizy zgodnie z sitami mechanicznymi według metody ELSIEVE (patent Kamika nr PAT.205738);

 • oprogramowanie pozwala także na wyznaczenie powierzchni właściwej (zgodnej z metodą Blaine'a) badanych substancji (przy znanej mikromorfologii ziaren).

 

METODA POMIARU CZĄSTEK

 

System mini 3D wykorzystuje, stosowaną przez nas metodę pomiaru w świetle przechodzącym. Więcej informacji jest na stronie Zasady pomiaru wielkości cząstek (klik). Zastosowanie tej metody umożliwiło zaprojektowanie czujnika pomiarowego mierzącego każdą cząstkę w trzech wymiarach. 

 

PRZYKŁADOWA ANALIZA  KSZTAŁTU CZĄSTEK

 

Każda cząstka zmierzona w trzech wymiarach umieszczona jest w przestrzennej matrycy o zdefiniowanych przez użytkownika wymiarach, co daje dowolną kombinacji różnych kształtów. Na rysunkach poniżej przedstawiono matrycę 100x100 i 10x10. Możliwa jest również prezentacja wyników w postaci wykresu 3D.

 

Rozkład Klasyfikacji Zingga mini 3D - 100x100 (wykres)

Rozkład klasyfikacji Zingga mini 3D - 10x10 (wykres i tabela)

 

Rozkład klasyfikacji Zingga mini 3D - 10x10 (wykres 3D)

 

Dla każdej ze zmierzonych średnic ekwiwalentnych zdefiniowany jest procentowy udział kul, walców, kling i dysków.

 

 

 

PRZYRÓWNANIE DO WZORCA WG SIT MECHANICZNYCH 

 

Dzięki opatentowanej metodzie ELSIEVE analizator mini 3D pozwala zastąpić pomiary na tradycyjnych sitach, eliminując wszelkie uciążliwości tej metody. Dodatkowo zapewnia następujące zalety:

 • pomiar jest  w 100% zgodny z analizą sitową co zostało również potwierdzone pomiarami mikroskopowymi;

 • pomiar jest szybki i precyzyjny, także dla drobnych kilkumikronowych cząstek, a wyniki widoczne są natychmiast po zakończonym pomiarze;

 • automatyzacja pomiarów odciąża personel laboratorium;

 • raz wykonany pomiar można przeliczyć na dowolny zestaw sit według wymagań klienta lub przełożonych, bez konieczności kolejnych pomiarów;

 • możliwość przejęcia charakterystyki dotychczasowych sit zapewnia pełną kompatybilność z dotychczasowymi badaniami;

 • nic nie trzeba ważyć, więc szybkość i wygoda jest nieporównywalna z analizą sitową.

 

Wyniki pomiaru można porównać z wynikami wzorca otrzymanymi na sitach mechanicznych, które użytkownik wprowadza do programu, według metody ELSIEVE. Wyniki przedstawiane są w formie tabelarycznej oraz w postaci wykresu na którym prezentowany jest rozkład zmierzonej próbki, rozkład wzorca według ustalonych sit oraz przedziały minimalnego (MIN) i maksymalnego (MAX) udziału cząstek na danym sicie

 
Analiza sitowa - udział na poszczególnych sitach. Pomiar, próbka odniesienia i zakres MIN-MAX (wykres i tabela)
 
Otrzymane wyniki można prezentować w postaci wykresu udziału na poszczególnych sitach, przepadu lub pozostałości.
 
Analiza sitowa – udział na poszczególnych sitach, przepad i pozostałość.
 
 

PRACE BADAWCZE 

 
Firma KAMIKA INSTRUEMNTS od ponad 30 lat projektuje, wykonuje i dostarcza analizatory do pomiaru wielkości różnych cząstek. Zdobyte w tym czasie doświadczenie umożliwiło kilka lat temu wypuszczenie na rynek serii analizatorów wykonujących pomiar, nie jednego jak było do tej pory, lecz wszystkich trzech wymiarów danej cząstki. Pierwszym urządzeniem z tej serii był analizator AWK 3D mierzący cząstki o wielkości od kilkuset mikrometrów do 30 mm. Bardzo pozytywny odzew rynku na ten analizator skłonił firmę do rozpoczęcia prac nad urządzeniem dedykowanym znacznie mniejszym, trudniejszym do analizy mikrocząstkom.
Firma KAMIKA INSTRUMENTS pozyskała ponad 3 mln dotacji na prace badawcze w ramach projektu R&D, którego efektem jest zaprezentowany analizator mini3D umożliwiający pomiar cząstek o wielkości od dziesiątych części mikrometra do ponad trzech milimetrów.
 
Badania sfinansowano w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 

 

Galeria zdjęć

Zapytanie o przyrząd

Przyrząd
Twój e-mail
Imię
Nazwisko
Firma/Instytucja
Telefon
Uwagi
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 1. pl
 2. en
 3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

30 września 2018