20 listopada 2014

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Przyrządy

Jakość zgodna z ISO 9001

 

 

 

 

Co potrzebujesz zmierzyć?

Media społecznościowe

Pełna oferta

Podział przyrządów

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Projekty unijne

Infolinia: +48 22 666 93 32

Wybierz język:

Nieograniczony

KAMIKA Instruments

zakres pomiarowy

  1. pl
  2. en
  3. ru
Przyrząd
Twój e-mail
Imię
Nazwisko
Firma/Instytucja
Telefon
Uwagi
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zapytanie o przyrząd

Galeria zdjęć

Opis stoiska do badania sprawności filtrów w wodzie

 

Schemat stoiska przedstawiony na Rysunku 1. składa się z:

 

1.    elementu pomiarowego w postaci zwężki, w którym umieszczone są czujniki: różnicy ciśnień (do pomiaru wydatku), ciśnienia względnego i temperatury;
2.    element wprowadzania do wody zawiesiny, łącznie z siatką wyrównującą rozkład prędkości;
3.    pompy perystaltycznej dozującej zawiesinę;
4.    zbiornika na zawiesinę;
5.    manometru okrągłego Φ 120 o zakresie 0,6 MPa;
6.    zespołu czujnika do pomiaru cząstek, który składa się z odpowiednio ukształtowanej dyszy zapewniającej izokinetyczny przepływ wody z cząstkami przez czujnik, wraz z komorą do której wpływa dodatkowo czysta woda;
7.    obudowy dla filtra badanego;
8.    zaworu odpowietrzającego obudowę filtra badanego;
9.    zespołu czujnika do pomiaru cząstek, identycznego jak nr 6;
10.    filtru oczyszczającego główny przepływ o wydatku do 1600 dcm3 / h;
11.    zaworu odcinającego ciecz spływającą do zbiornika;
12.    zbiornika zlewowego;
13.    zaworu odcinającego dopływ świeżej wody;
14.    programowanej i elektrycznie sterowanej chłodnicy wody;
15.    pompy głównej stoiska, napędzanej silnikiem sterowanym falownikiem;
16.    filtru dodatkowego, o przepływie do 10 dcm3 / h dla zespołu czujnika nr 6;
17.    zaworu odpowietrzającego zespół nr 6;
18.    filtru dodatkowego, o przepływie do 10 dcm3 / h dla zespołu czujnika nr 9;
19.    zaworu odpowietrzającego zespół nr 9;
20.    czterech ręcznych zaworków odcinających, ułatwiających wymianę filtrów nr 16 i 18;
21.    dwóch ręcznych zaworów umożliwiających zlanie wody z instalacji [23] i odcięcie pompy głównej nr 15 od zbiornika nr 12;
22.    przelewu nadmiaru wody ze zbiornika;
23.    zlewu wody;
24.    elektronicznego bloku sterująco - pomiarowego;
25.    jednostki centralnej komputera;
26.    monitora;
27.    drukarki;
28.    klawiatury.

Wszystkie elektroniczne elementy stoiska podłączone są do bloku nr 24, którym steruje komputer nr 25.

 

METODA POMIARU

 

Pomiary wykonywane są zgodnie z metodą ELSIEVE według której uzyskaliśmy patent nr P379496
W każdym torze pomiarowym częstotliwość pomiarów wynosi 240 kHz. To znaczy, że pomiar następuje co 4 ms, z przesunięciem 2 μs pomiędzy torami pomiarowymi.
Zespół czujnika przedstawiony na Rysunku 2. składa się ze zwężki formułującej izokinetyczny przepływ zawiesiny przez dyszę wlotową [2], czujnik cząstek [6] i dyszę wylotową [7]. Dysza wylotowa [2] dochodzi aż do przestrzeni pomiarowej czujnika [6], gdzie następuje mieszanie strumienia zawiesiny z otaczającą go „czystą wodą”.


„Czysta woda” wpływa przez wejście [4] do komory odpowietrzającej [3] i dalej przez czujnik [6] aż do dyszy wylotowej.


W górnej części komory odpowietrzającej [3] zbiera się powietrze z przepływającej wody i zawiesiny, ponieważ w tej części instalacji jest mniejsze ciśnienie i może nastąpić proces odgazowania wody.
Górne wyjście [5] komory odpowietrzającej [3] jest normalnie zamknięte przez elektrozawór i tylko na moment odpowietrzania jest otwarte.
Taka konstrukcja zespołu czujnika cząstek zapewnia ciągły i nieograniczony w czasie pomiar wielkości ilości cząstek w uformowanym w sposób izokinetyczny przepływie.
Dokładną regulację prędkości przepływu zawiesiny umożliwia specjalny zaworek [8].

 

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STOISKA

 

Po założeniu filtra w obudowie [7] uruchomiona zostaje pompa główna [12] i zamyka się , normalnie otwarty, zawór [11]. Pod zwiększonym ciśnieniem otwierają się kolejno, normalnie zamknięte, zawory [8, 17, 19] w celu odpowietrzenia stoiska. Następnie stoisko pracuje na czystej wodzie, zgodnie z procedurą badania filtrów.


Właściwy proces badania rozpoczyna się po uruchomieniu pompy [3] dozującej zawiesinę. Kontrola wydatku zawiesiny z pompy [3] odbywa się przez zespół czujnika [6], który sprawdza koncentrację cząstek w przepływie. Wyniki pomiarów czujnika [6] są rejestrowane jako koncentracja przed filtrem.
Zespół czujnika [9] rejestruje koncentrację za filtrem. Obydwie koncentracje są porównywane 6 razy na sekundę i wynik porównania wyświetlany jest w czasie rzeczywistym.


Stoisko wyposażone jest w dodatkowe czujniki elektroniczne mierzące wydatek, ciśnienie i temperaturę.
Pomiar temperatury umożliwia sterowanie chłodnicą [19] i zaworem [13] dopuszczającym świeżą wodę. Pomiar wydatku i ciśnienia umożliwia w sposób automatyczny zakończenie badania filtra, zgodnie z określonymi parametrami zapisanymi w komputerze.

 

Po ręcznym otwarciu przepływu gazu i wyregulowaniu wydatku, można z klawiatury komputera [8] uruchomić dozowanie pyłu lub aerozolu. Komputer jednocześnie rejestruje wyniki pomiarów z obydwu sond i prezentuje je w czasie rzeczywistym na monitorze.

 

Na monitorze dodatkowo w sposób ciągły uwidocznione są zmiany ciśnienia, wydatku i temperatury. Zbiorcze wyniki pomiarów można rejestrować dla zaprogramowanego przedziału czasu lub żądanej objętości.

 

Przyrząd może służyć do pomiaru skuteczności odpylania prze urządzenie zamontowane pomiędzy dwiema sondami. Przy automatycznym sterowaniu i zadawaniu koncentracji pyłu można również określać dynamikę pracy urządzenia odpylającego przy dowolnej granulacji pyłu. Rejestracja ciśnienia i temperatury umożliwia sprowadzenie wyników pomiarów do warunków normalnych.

 

 

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STOISKA

 

Stoisko przedstawione na Rysunku 3., wykonane jest w postaci ramy przestrzennej, zbudowanej z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. 

 

 

Rama jest nie obudowana i wyposażona tylko w blat, który może służyć jako stół. Na ramie, nad blatem, znajduje się obudowa filtra badanego i dwa zespoły czujników, dozownik zawiesiny i element rurociągu do pomiaru parametrów przepływu. Pozostałe elementy układu hydraulicznego, wg Rysunku 1., umieszczone są poniżej blatu. Tam również umieszczony jest Elektroniczny Blok Sterowania i Pomiarów [EBSP]. EBSP ma postać zamkniętej skrzynki.


Z EBSP na zewnątrz stoiska wychodzi jeden kabel USB 2.0, który można podłączyć do dowolnego „szybkiego” komputera wyposażonego w system operacyjny Windows XP Professional i odpowiednie oprogramowanie opracowane przez firmę KAMIKA.


Licencja na programy KAMIKA jest dla stoiska pomiarowego, więc Użytkownik może zainstalować je nawet na kilku komputerach.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

   zakres pomiarowy 0,5 do 300 µ m; przełączany w 4 zakresach
-  ilość klas pomiarowych do 64 (krotność liczby 8) lub 256
- Maksymalny wymiar powierzchni pomiarowej sondy 4*4=16 mm2
- Nierównomierność czułości powierzchni pomiarowej 2,5%
- Prędkość zliczania cząstek teoretyczna powyżej 10.000  cząstek na sekundę; praktyczna  narzucona przez automatykę dozowania;
  Objętość mierzonej cieczy(pomiar wielokrotny)    programowana od 1 cm3 do 5 dcm3
- Poziom i wzmocnienie sygnału wyjściowego poziom zerowy sygnału oraz wzmocnienie utrzymywane automatycznie niezależnie od zmian źródła światła i innych czynników np. koncentracji cząstek w wodzie
- Źródło światła dioda laserowa lub elektroluminescencyjna, emitująca promieniowanie podczerwone;
-  Temperatura użytkowania  20ºC ± 2
-  Zasilanie  230 V AC, 50 Hz
- Wymiary stoiska 1200 x 1600 x 600 mm

 

PARAMETRY HYDRAULICZNE

 

-  Wydatek wody:  0 – 1200 dcm3 / h, dowolnie ustawiany
-  Zakres ciśnienia roboczego:  0 – 0,2 MPa
- Temperatura wody 20ºC ± 2 regulowana

 

OPIS STANOWISKA DO BADANIA SPRAWNOŚCI FILTRÓW W POWIETRZU

 

Zespół urządzeń stoiska przeznaczony jest do montażu na rurociągu, który ma na wlocie dyfuzor i na wylocie pompę ssącą.


Analizator IPS w wersji W jest urządzeniem „on-line”, służącym do pomiaru wymiarów cząstek stałych i ciekłych w gazie, niezależnie od jego właściwości fizycznych i chemicznych. Składa się on z dwóch sond połączonych elektronicznym blokiem pomiarowym (EBP), który sterowany jest przez komputer. Dodatkowo mierzony jest przepływ gazu.

 

Analizator IPS W, przedstawiony na Rys.1., składa się z dwóch sond pomiarowych [1 i 2] wielkości i ilości cząstek IPS W, czujnika temperatury [3] , czujnika ciśnienia całkowitego [4] oraz czujnika różnicy ciśnień [5] zamocowanego na kryzie. Wszystkie czujniki podłączone są poprzez przedwzmacniacze z elektronicznym blokiem pomiarowym (EBP) [6], do którego podłączony jest komputer [8] przez kabel typu USB-2.0.


Komputer [8] rejestruje wyniki pomiarów z częstotliwością 240 kHz i wydaje sygnały sterujące [7] z częstotliwością 8 Hz dla automatycznego sterowania dozownikiem pyłu.

Na Rys. 2. przedstawiony jest zespół sondy pomiarowej IPS W składający się z korpusu [1] w postaci trójnika 1,5”, do którego wkręcono kołnierz przedni [2] z przewężeniem [3], z którym styka się czołowo kołnierz tylny [4]. W środkowej części trójnika wkręcony jest wkład [5] z przepustem [6], w którym znajdują się rurki poboru pyłu [7]. Do trójnika przymocowany jest czujnik cząstek [8], za pomocą blachy [9].

 

OPIS METODY POMIARU

 

Podczas pomiaru cząstek mierzony jest również przepływ i temperatura powietrza. Po zakończeniu pomiaru przelicza się ilość, powierzchnię i objętość cząstek na 1m3 powietrza.
Elektroniczny blok pomiarowy [6], przedstawiony na Rys. 1.,  zapewnia sygnał zwrotny [7] 
do automatycznego sterowania dozowaniem pyłu. Po ręcznym otwarciu przepływu gazu i wyregulowaniu wydatku, można z klawiatury komputera [8] uruchomić dozowanie pyłu. Komputer jednocześnie rejestruje wyniki pomiarów z obydwu sond i prezentuje je w czasie rzeczywistym na monitorze.
Na monitorze dodatkowo w sposób ciągły uwidocznione są zmiany ciśnienia, wydatku i temperatury. Zbiorcze wyniki pomiarów można rejestrować dla zaprogramowanego przedziału czasu lub żądanej objętości.

 

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

 

Przyrząd może służyć do pomiaru skuteczności odpylania przez urządzenie zamontowane pomiędzy dwiema sondami. Przy automatycznym sterowaniu  i zadawaniu koncentracji pyłu można również określać dynamikę pracy urządzenia odpylającego przy dowolnej granulacji pyłu. Rejestracja ciśnienia i temperatury umożliwia sprowadzenie wyników pomiarów do warunków normalnych.

 

Dostarczamy kompletne, gotowe do użytku urządzenia i systemy pomiarowe. Jako producent zapewniamy pełne szkolenie, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

DOKUMENTY

 

Analizator IPS W - ulotka

Stoiska do badania sprawności filtrów w wodzie i w powietrzu

 

Stoisko do badania sprawności filtrów

PRZYRZĄDY