14 lipca 2016
Projekt unijny - zakończenie I etapu

 

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu pt.: „ I n n o w a c y j n y   a n a l i z a t o r   c z ą s t e k   m i n i   3 D ”, który realizujemy dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (umowa nr. POIR.01.01.01-00-0459/15-00 – tzw. „szybka ścieżka”). Jesteśmy jednym z niewielu przedsiębiorstw, które wygrały konkurencje o tego typu grant na terenie Warszawy, co samo w sobie jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktów firmy K A M I K A.
 

Celem realizowanego przez nas projektu jest opracowanie dwóch typów urządzeń mini 3D do określenia kształtu i wielkości cząstek od 500 nm do 2000 μm w powietrzu i od 200 nm do 600 μm w cieczy.


Realizacja prac badawczo-rozwojowych służy ciągłemu podnoszeniu jakości naszych urządzeń pomiarowych. W ramach zakończonych w pierwszym etapie badań prac prowadzono intensywne prace nad poprawą parametrów pomp, sprężarek i dozowników stosowanych w naszych urządzeniach. W kolejnych etapach będziemy kontynuowali prace nad elementami pomiarowymi, w tym soczewkami.

 
Jednym z ważnych elementów projektu jest współpraca z zespołem badawczym z Politechniki Warszawskiej, która ma na celu wypracowanie zupełnie nowej architektury oprogramowania do opracowywanych urządzeń KAMIKA Instruments. Pozwoli to zaktualizować nasze oprogramowanie do zupełnie nowej klasy rozwiązań, poprawiając szybkość i jakość działania naszych urządzeń. 


Dzięki intensywnym pracom badawczo-rozwojowym, prowadzonym w wysokim reżimie technologicznym,  podnosimy jakość naszych urządzeń i serwisu  - w każdym zakupie i zleceniu realizowanym dla Państwa. 

 


 

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm