09 stycznia 2015
Pomiar emisji z małych kociołków

W związku z potrzebą badania emisji z małych kociołków domowych o mocy do kilkudziesięciu kW, opracowano wersję pyłomierza IPS KF, która może mierzyć  cząstki w sposób optyczny od 0,4 do 300 µm poruszające się z prędkością od poniżej 1 do 7 m/s.

Metoda optyczna umożliwia pomiar z rozdzielczością 12 bit. Poza tym analizator jest wyposażony w gniazdo filtra Φ 50 do równoległych pomiarów grawimetrycznych.

Analizator IPS KF spełnia ściśle, co do sposobu odbierania próbki cząstek i porównawczo dla obliczenia masy, wymagania normy PN-Z- 04030-7 i ISO 9096 dotyczące pomiaru małych stężeń. Ponadto analizator posiada deklarację zgodności CE. Przy pomocy analizatora można zgodnie z normą EN 481 wyznaczyć rozkład pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5 i inne dowolnie wybrane. 

 

Analizator IPS KF umożliwia:

  • Pomiar „on-line” koncentracji i rozkładu uziarnienia pyłu, oznaczenie frakcji PM10; PM2,5 lub innej dowolnej
  • Szybki i wielokrotny pomiar emisji zanieczyszczeń pyłowych, przez co można łatwo określać skuteczność działania urządzeń odpylających;
  • Pomiar prędkości przepływu spalin w czasie rzeczywistym z wizualizacja na monitorze komputera;
  • Automatyczny pobór cząstek w sposób izokinetyczny w całym zakresie prędkości;
  • Pomiar wilgotności i temperatury spalin.

 

Szczegółowy opis analizatora jest dostępny w menu Przyrządy. 

  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm