PRZYRZĄDY

IPS LCW

Urządzenie do pomiaru koncentracji i wielkości cząstek w roztworach wodnych.

 

PRZEZNACZENIE

 

  • Do pomiaru koncentracji i rozkładu wielkości cząstek w roztworach wodnych niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych. 
  • Mogą to być cząstki stałe, olejowe lub pęcherzyki powietrza.
  • Objętość roztworu można zaprogramować i potem zmierzyć w granicach od 1 do 2000 cm3.
  • Zakres pomiaru od 0.2 do 600 mm.
  • Po pomiarze wydruk protokołu według wymagań użytkownika.

 

METODA POMIARU

 

Sposób pomiaru analizatora IPS jest złożony i polega na pomiarze najmniejszych cząstek z uwzględnieniem wpływu dyfrakcji laserowej, by dla większych cząstek przejść stopniowo, w sposób ciągły, do pomiaru zmian strumienia promieniowania rozpraszanego przez poruszające się cząstki. W ten sposób uniknięto pewnych wad „dyfrakcji laserowej” stosowanej w pełnym zakresie pomiarowym, gdzie pojedyncze, największe cząstki dają słabe zmiany obrazu dyfrakcyjnego.

 

W analizatorach IPS nie ma ograniczeń optycznych dla pomiaru pojedynczych małych i dużych cząstek.

Strumień promieniowania w podczerwieni nie tylko identyfikuje wielkość cząstek, ale jeszcze pozwala je precyzyjnie zliczyć w całym zakresie pomiarowym.

 

Każdej cząstce odpowiada impuls elektryczny proporcjonalny do wielkości cząstki. Zbiór cząstek jest pierwotnie mierzony z podziałem na 4096 klas wymiarowych i przekształcany (kalibrowany) na 256 klas wymiarowych dostępnych dla użytkownika.

 

SPOSÓB POMIARU

 

Do przepływającej przez analizator wody pomiędzy złączami [1] i [2] wprowadza się wodę lub roztwór wodny z zawieszonymi cząstkami z pojemnika [3] przez dren [4]. Przepływ wody jest regulowany automatycznie po uruchomieniu pompy dozującej [18] przez wyłącznik [5]. Świecenie trzech kolorowych lampek (LED) [6] informuje o stanie pracy analizatora. Pojemnik [3] jest zawieszony na ramieniu objętościomierza [22], który przez ważenie określa objętość zmierzonego roztworu. Pomiar wielkości cząstek jest całkowicie zautomatyzowany i sterowany przez komputer. Można zaprogramować pomiar dowolnej objętości.  

 

 

Na schemacie hydraulicznym urządzenia, uwidoczniono, że woda wpływająca przez złącze [1] i przepuszczana przez elektrozawór [8], dozowana jest zaworem ręcznym [9] tak, żeby pływak [10] nie przekraczał poziomu górnego czujnika [11] i był powyżej poziomu dolnego czujnika [12]. Na zaworze [9] i filtrze [13] następuje spadek ciśnienia do wysokości słupa wody określonego przez poziom pływaka [10]. Zmiana ciśnienia powoduje wydzielanie się pęcherzyków powietrza w wodzie. Do odpowietrzania analizatora służą zawory [15], [19] i [20]. Elektrozawory [19] i [20] otwierają się automatycznie po zakończonym pomiarze. Filtr [13] czyści wodę z cząstek większych niż 0.4mm. Pracę filtra [13] (przepuszczalność) kontroluje się za pomocą manometru [14]. Dostarczona do komory [16] „czysta woda” wpływa do przestrzeni pomiarowej czujnika [17] gdzie znajduje się igła, z której wypływa roztwór wodny z zawieszonymi cząstkami.Do igły płyn z cząsteczkami doprowadzony jest drenem [4] z pojemnika [3] zawieszonego na objętościomierzu [22]. W czujniku [17] „czysta woda” chroni optykę przed zanieczyszczeniem. Po wyssaniu roztworu z pojemnika [3] analizator automatycznie się zatrzymuje. Za czujnikiem [17] znajduje się pompa dozująca [18] która sterowana z komputera [7] dodatkowo zasysa wodę. Z kolektora [21] woda wraz z zawiesiną wypływa z analizatora przez złącze [2].

 

Oprócz programu pomiarowego gdzie określona jest koncentracja cząstek w jednostce objętości, oferowany jest program optymalizacji dowolnego parametru w funkcji granulacji badanej zawiesiny i program przeliczający granulacje w dowolnej kalibracji np. sitowej, aerometrycznej czy sferycznej. Wyniki pomiarów przedstawione są na kolorowych wykresach i w postaci przejrzystych tabel.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

- zakres pomiarowy 0,2 - 600 µm 
- ilość klas pomiarowych  256
- źródło światła  dioda Infrared lub dioda laserowa
- zasilanie  230 V AC, 50 Hz
- temperatura użytkowania  273 do 313 K
- ciężar analizatora  12 kg
-

rejestracja i archwizacja 
wyników pomiarów

 automatyczna

 

KOMPLETACJA

 

- główny moduł elektroniczny IPS zkartą A/C
- objętościomierz do 2 dcm3
-

kabel sieciowy

- kabel USB
- Zestaw filtrów zewnętrznych
- komputer typu notebook
-  zestaw oprogramowania w w środowisku MS Windows

 

Dostarczamy kompletne, gotowe do użytku urządzenia i systemy pomiarowe. Jako producent zapewniamy pełne szkolenie, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

DOKUMENTY

 

 

Galeria zdjęć

Zapytanie o przyrząd

Przyrząd
Twój e-mail
Imię
Nazwisko
Firma/Instytucja
Telefon
Uwagi
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
  1. pl
  2. en
  3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,1 - 15 mm 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 
Analizator 2DiSA

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator IPS U

zakres pomiarowy: 0,5 - 600 µm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

17 listopada 2014