PRZYRZĄDY

Analizator IPS KF

ZAKRES POMIAROWY: 

0,4 µm do 300 µm

 

PRZEZNACZENIE

 

 • Pomiar „on-line” koncentracji i rozkładu uziarnienia pyłu, oznaczenie frakcji PM10; PM2,5 lub innej dowolnej

 • Szybki i wielokrotny pomiar emisji zanieczyszczeń pyłowych, przez co można łatwo określać skuteczność działania urządzeń odpylających;

 • Pomiar prędkości przepływu spalin w czasie rzeczywistym z wizualizacja na monitorze komputera;

 • Automatyczny pobór cząstek w sposób izokinetyczny w całym zakresie prędkości;

 • Pomiar wilgotności i temperatury spalin.

 

 

Pyłomierze już od 140.000,00 zł netto. 

 

 

WSTĘP

 

Analizator IPS w wersji KF jest urządzeniem „on line” służącym do pomiaru pyłu PM 10; PM 2,5 i innych w spalinach, niezależnie od jego właściwości fizycznych i chemicznych. Składa się on z elementu przewodu kominowego w postaci zwężki z głowicą pomiarową i elektronicznym blokiem pomiarowym sterownym przez komputer. Analizator jest opracowany zgodnie z normą EN13284 z zamianą filtracji wewnętrznej na zewnętrzną

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

W związku z potrzebą badania emisji z małych kociołków domowych o mocy do kilkudziesięciu kW, opracowano wersję pyłomierza IPS KF, która może mierzyć  cząstki w sposób optyczny od 0,4 do 300 µm poruszające się z prędkością od poniżej 1 do 7 m/s. Metoda optyczna umożliwia pomiar z rozdzielczością 12 bit. Poza tym analizator jest wyposażony w gniazdo filtra Φ 50 do równoległych pomiarów grawimetrycznych.

Analizator IPS KF spełnia ściśle, co do sposobu odbierania próbki cząstek i porównawczo dla obliczenia masy, wymagania normy PN-Z- 04030-7 i ISO 9096 dotyczące pomiaru małych stężeń. Ponadto analizator posiada deklarację zgodności CE. Przy pomocy analizatora można zgodnie z normą EN 481 wyznaczyć rozkład pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5 i inne dowolnie wybrane.

 

Wszystkie elementy elektroniczne zapewniają działanie od –20ºC do  50ºC otoczenia. maksymalna temperatura spalin do 400°C.

 

Analizator wyposażony jest w segment pomiarowy rurociągu kominowego o średnicy 180 mm, a elektroniczny układ sterowania umożliwia połączenie z dowolnym komputerem przez USB 2.0.

Wykonawstwo analizatora wzorowane jest na normie ISO – 10012-1 dotyczącej zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego.

 

 

OPIS METODY

 

System IPS (Infrared Particle Sizer) wykorzystuje metodę pomiaru w świetle przechodzącym, polegającą na tym, że strumień promieniowania podczerwonego jest rozpraszany przez przelatujące cząstki w strefie pomiaru. Każdej cząstce przelatującej przez strefę pomiaru odpowiada impuls elektryczny proporcjonalny do średnicy sferycznej cząstki. W przypadku, gdy cząstka nie jest sferyczna amplituda impulsu zależy od sposobu ustawienia się cząstki w strefie pomiaru. Częstość skanowania cząstek wynosi do 12 MHz (pomiary z częstością 12 000 000 razy na sekundę).

 

W analizatorze IPS KF, mierzona jest projekcja maksymalnego wymiaru, która wynika ze sposobu oddziaływania unoszącego powietrza. Zbiór cząstek jest mierzony na 4096 klas wymiarowych, co daje rozdzielczość około 0,075 mm dla maksymalnego zakresu pomiarowego do 300 mm i około 0,015 mm dla minimalnego zakresu pomiarowego do60 mm. Po wstępnych obliczeniach zbiór cząstek zostaje zapisany i zapamiętany na 256 klas wymiarowych. 

 

 

SPOSÓB POMIARU

 

System pomiarowy przedstawiony na Rysunku składa się z segmentu rurociągu (1), głowicy pomiarowej (4) i elektronicznego bloku pomiarowego (6) sterowanego za pomocą komputera (8). Segment (1) od miejsca sterowania pomiarem może być odsunięty na długość kabla (5) to jest do 20m. Pomiędzy elektronicznym blokiem pomiarowym (6), a komputerem (8) znajduje się kabel USB.2.0 (7).

System pomiarowy IPS KF

 

Na Rysunku poniżej przedstawiony jest szczegółowy schemat głowicy IPS KF, gdzie dla izokinetycznego wpływu spalin przez dysze (12) mierzy się prędkość spalin za pomocą zwężki kominowej (13). Wlotowa prędkość izokinetyczna w dyszy (12) jest określona z równania ciągłości po pomiarze wydatku na zwężce (16) i porównana z pomiarem według zwężki kominowej (13). Cząstki przechodzące wraz ze spalinami przez dyszę (12), zwężkę (16) i czujnik (20) mogą być osadzone na filtrze (11). W głowicy (4) oprócz czujnika cząstek (20) znajdują się 2 czujniki ciśnienia, czujniki wilgotności i temperatury oraz układy elektroniczne (21). Na czole złącza montażowego (2) (Rys 1) zamieszczona jest termopara [14] do pomiaru temperatury spalin. Filtr (11) jest łatwo dostępny po odkręceniu jednej nakrętki. Dla uzyskania odpowiedniej koncentracji w czujniku cząstek (20) oraz ochrony optyki dopuszcza się do mierzonego strumienia gazu czyste powietrze przechodzące przez filtr (18) w osłonie (17). Obieg gazu w analizatorze wymusza sprężarka (25) przymocowana do głowicy (4) za filtrem pomiarowym (24).  Głowicę (4), w łatwy sposób, można oddzielić od segmentu rurociągu  (1)  odkręcając  nakrętkę złącza montażowego (2) i rozłączając węże (9 i 10).

 

Głowica pomiarowa IPS KF

 

CHARAKTERYSTYKA

 

 • Pomiar bezpośrednio w rurociągu o średnicy 180 mm wydatku od 50 do 500 m3/h przeliczone dla temperatury t=20º C.

 • Zakres mierzonych prędkości gazu od 1 do 7 m/s w kominie o średnicy 180 mm.

 • Wzrost prędkości na zwężce kominkowej 3.61.

 • Maksymalna prędkość w segmencie kominowym na zwężce 20 m/s.

 • Maksymalna prędkość na wlocie do kanału aspiracyjnego 30 m/s przy zerowej kryzie.

 • Maksymalny wydatek w kanale aspiracyjnym dla dyszy Ø 3 mm wynosi 13 l/min, a dla dyszy 6 mm wynosi do 22 l/min.

 • Odczyt wskazań ciśnienia ± 1Pa przy dokładności ± 2Pa dla zakresu pomiaru ciśnienia gazu w kanale 0 – 1200 Pa.

 • Wielkość mierzonych cząstek w zakresie od 0,4 mm do 300 mm.

 • Wysoka rozdzielczość do 4096 kanałów pomiarowych (12 bit).

 • Częstotliwość pomiarów 12-bitowych: 6 MHz

 • Pomiary kilku frakcji pyłu (PM 2,5; PM10; TSP).

 • Możliwość wykonywania pomiaru w dowolnym przedziale czasu, ustawianym z klawiatury komputera.

 • Zakres stężeń 0,001 – 200 mg/ m3

 • Maksymalna temperatura pomiaru 400º C.

 • Wynik pomiaru otrzymywany w czasie rzeczywistym.

 • Powtarzalność wyników pomiarów ± 1.5 %.

 • Pomiar temperatury, wilgotności 95 % bez kondensacji i prędkości przepływu.

 • Temperatura pracy otoczenia od -10°C do + 50°C.

 • Pomiar temperatury spalin (wbudowana termopara).

 • Kabel pomiarowy 25 pin o długości 20 m.

 • Możliwość przeprowadzenia pomiarów spalin o niskim stężeniu zapylenia (np. za skutecznym elektrofiltrem)- pomiar pojedynczych cząstek.

 • Możliwość prowadzenia monitoringu

 • Możliwość przeprowadzenia analizy wymiarowej i sitowej dla 256 równych klas wymiarowych  lub 12 dowolnych klas (sit).

 • Automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników pomiarów dla dalszych analiz i porównań.

 • Optymalizacja pomiarów wielkości cząstek w funkcji zmian dowolnych parametrów.

 • Dodatkowa funkcja informacyjnego pomiaru grawimetrycznego.

 • Drukowanie protokołów w języku polskim lub angielskim, ew. rosyjskim (opcja).

 • Tania eksploatacja przyrządu.

 • Deklaracja zgodności CE.

 • Certyfikat opisujący przeprowadzoną kalibrację.

 • Analizator kalibrowany będzie cząstkami sferycznymi według standardów i atestów firmy Thermo Fisher Scientific Inc., USA

 

KOMPLETACJA

 

 • Segment kominowy

 • Głowica pomiarowa

 • 4 dysze wlotowe Ø3, Ø4, Ø5, Ø6 

 • 4 kryzy z otworami zoptymalizowanymi podczas regulacji wydatku

 • Podstawa segmentu kominowego ze złączami ZWK

 • Kabel specjalny 25 pin (pomiarowo- sterujący) 20 m

 • Elektroniczny blok pomiarowy

 • Zestaw oprogramowania w środowisku MS Windows

 

Dostarczamy kompletne, gotowe do użytku urządzenia i systemy pomiarowe. Jako producent zapewniamy pełne szkolenie, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

DOKUMENTY

 

Galeria zdjęć

Zapytanie o przyrząd

Przyrząd
Twój e-mail
Imię
Nazwisko
Firma/Instytucja
Telefon
Uwagi
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 1. pl
 2. en
 3. ru

zakres pomiarowy

KAMIKA Instruments

Nieograniczony

Wybierz język:

Infolinia: +48 22 666 93 32

Projekty unijne

Sprawdź podział przyrządów ze względu na rodzaj pomiaru

Podział przyrządów

Pełna oferta

Media społecznościowe

Co potrzebujesz zmierzyć?

 

 

 

 

Jakość zgodna z ISO 9001

Przyrządy

Analizator mini3D

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analizator IPS KF - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS BP

zakres pomiarowy: 0,5 - 2000 µm 

Analizator P_AWK 3D

zakres pomiarowy: 1 - 15 mm 

 

Analizator mini

zakres pomiarowy: 0,5 - 3500 µm 

 

 

 

Analiaztor IPS P - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS K - Pyłomierz

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS GA

zakres pomiarowy: 0,5 - 300 µm 

Uśredniacz

Dla cząstek do 2 mm

Analizator IPS T

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK D

zakres pomiarowy: 50 µm - 4 mm 

Analizator AWK B - do pomiaru uziarnienia

zakres pomiarowy: 1 - 130 mm 

Analizator IPS Q

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator IPS SAM

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Stoisko do badania sprawności filtrów

zakres pomiarowy: 0,4 - 300 µm

Analizator AWK C

zakres pomiarowy: 0,2 - 31,5 mm 

Analizator AWK 3D

zakres pomiarowy: 1- 30 mm 

 

09 stycznia 2015